Tuesday, May 5, 2015

พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์


วัดไตรภูมิ เป็นวัดเก่าแก่ในตัวเมืองเพชรบูรณ์ ที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชา เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ สาเหตุที่พระพุทธรูปองค์นี้ มีนามว่า พระพุทธมหาธรรมราชา เนื่องจากพระวรกายสวมใส่เครื่องประดับของกษัตริย์นักรบสมัยโบราณ ชาวบ้านจึงพากันเรียกขานว่า "พระพุทธมหาธรรมราชา"

การเดินรอบโบสถ์ น่าแปลกใจเมื่อเดินไปด้านหน้าโบสถ์ทำให้ขนลุกได้ เราคุยกันว่าทำไมไม่มีคนและไม่มีพระ ทำไม....อีกมากมาย มาทราบภายหลังว่าวัดนี้ปัจจุบันมีพระเพียงรูปเดียว


พระพุทธมหาธรรมราชา

No comments:

Post a Comment