Sunday, April 19, 2015

Dhamma in Sakonnakhon

เรียนรู้ธรรมะจากศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง @วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร

ดิฉันได้ยินชื่อเสียงอาจารย์คุณรัญจวนมานาน แต่ไม่เคยรู้จักท่าน เคยมีพี่เพื่อนพ้องพาไปที่วัดป่าหนองไผ่ จังหวัดสกลนคร 2 ครั้งแต่ไม่เคยได้เจอท่าน คงเป็นเพราะดิฉันไม่รู้จักท่านดีพอ จนกระทั่งได้อ่านหนังสือชีวิตโลก ชีวิตธรรม และเล่มอื่นๆรวมถึงการฟังธรรมะของท่านผ่าน Youtube จึงได้เข้าใจ จนกระทั่งวันหนึ่งที่ดิฉันกลับไปทำบุญ 100 วันให้ป้าที่วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น หลังจากการทำบุญ กัลยาณมิตรผู้ใจดี(ผศ.ดร.ชไมพรและ ผศ.ภาวิณี)ได้พามาที่วัดหนองไผ่อีก คราวนี้ดิฉ้นได้พบอาจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง แวบแรกที่ดิฉันเดินขึ้นบันไดมองไปเห็นท่าน ใจดิฉันยิ้มด้วยความปิติ
ที่พักของท่านอาจารย์ภายในวัดป่าหนองไผ่ สกลนคร

ภายหลังการสนทนาธรรมท่านได้กรุณาอนุญาตให้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

นอกจากท่านอาจารย์กรุณาให้แนวทางการปฏิบัติธรรมแล้ว ยังได้กรุณาให้หนังสือธรรมะจำนวนมาก
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ให้ความเมตตา