Tuesday, May 5, 2015

ผลของการฝึกเจริญสติ : การไม่ยึดติด

dekkid เป็นคำที่คิดขึ้นมาเมื่อปี 2003 เพื่อจดทะเบียนเป็นโดเมนของเว็บเยาวชน แต่เมื่อไม่นานมานี้ ดิฉันได้รับอีเมลแจ้งว่าบริษัทลืมต่ออายุโดเมนของเว็บหนึ่งซึ่งดิฉันพยายามรักษาไว้ ทันทีที่ทราบข่าวว่าโดเมนนั้นหายไปแล้วใจนิ่งมาก ความไม่รู้สึกยึดติดนี้ ทำให้ใจสบาย และสบายใจกับทางออกใหม่ที่บริษัทหยิบยื่นให้ใช้ Dekkids.com เป็นเวลา 2 ปีแทน dekkid.info ที่ผ่านมาการมัวทำอย่างอื่นทำให้ลืมต่ออายุโดเมนทั้ง dekkid.com และ dekkid.org

พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์


วัดไตรภูมิ เป็นวัดเก่าแก่ในตัวเมืองเพชรบูรณ์ ที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชา เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ สาเหตุที่พระพุทธรูปองค์นี้ มีนามว่า พระพุทธมหาธรรมราชา เนื่องจากพระวรกายสวมใส่เครื่องประดับของกษัตริย์นักรบสมัยโบราณ ชาวบ้านจึงพากันเรียกขานว่า "พระพุทธมหาธรรมราชา"

การเดินรอบโบสถ์ น่าแปลกใจเมื่อเดินไปด้านหน้าโบสถ์ทำให้ขนลุกได้ เราคุยกันว่าทำไมไม่มีคนและไม่มีพระ ทำไม....อีกมากมาย มาทราบภายหลังว่าวัดนี้ปัจจุบันมีพระเพียงรูปเดียว


พระพุทธมหาธรรมราชา