Wednesday, April 29, 2015

การทำงานทุกงานไม่ได้คาดหวังรางวัล เพียงทำให้ดีที่สุดก็พอ

ผลงานวิจัยดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นเป็นเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดไว้ แต่การสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดนั้นเป็นความตั้งใจ งานชิ้นนี้จึงเป็นของขวัญวันเกิดที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งที่ advisee มอบให้ในปีนี้ 2558